Ընդհանուր տեղեկություններ

Երևանի թեթև արդյունաբերության պետական քոլեջում սովորում է շուրջ 400 ուսանող, ովքեր կրթություն են ստանում հետևյալ մասնագիտություններով՝

 • Հագուստի մոդելավորում և նախագծում
 • Հագուստի պատրաստման տեխնոլոգիա
 • Դիզայն
 • Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում
 • Հաշվապահական հաշվառում
 • Ապահովագրական գործ
 • Սպասարկման կազմակերպում
 • Գործավարություն՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ

Քոլեջում դասավանդում են շուրջ 60 դասախոսներ, ովքեր ընդգրկված են հետևյալ ամբիոններում.

 • Մասնագիտական առարկաներ
 • Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
 • Հանրակրթական առարկաներ
 • Տնտեսագիտություն

Քոլեջում իրականացվում են կարճաժամկետ վերապատրաստման դասընթացներ հետևյալ մասնագիտություններից.

 • Համակարգչային ծրագրեր` Corel Draw, Adobe Photoshop, Web Design էջերի կառուցում
 • Ռուսերենի, անգլերենի իմացություն (էքսկուրսավար՝ Гид)
 • Հագուստի ձևարար
 • Կոշիկ վերանորոգող
 • Ապահովագրական գործակալ
 • Հաշվապահ